ทำ seo

จากจุดเริ่มต้นผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์ในนาม OneClickMarket ดำเนินงานมากว่า 10 ปี ซึ่งในยุคสมัยนั้น e-commerce และการทำ SEO เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทีมงานมีโอกาสพูดคุยกับลูกค้าร้านค้าออนไลน์หลายราย จึงทราบถึงความต้องการให้เว็บไซต์ติดหน้าแรก google เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ แต่ก็มีข้อจำกัด เช่น ลูกค้าบางรายเห็นว่าการทำ SEO ต้องใช้เงินค่อนข้างสูงจะกระทบกับสภาพคล่อง เนื่องจากเป็นเพียงธุรกิจเป็นรายย่อย ลูกค้าบางรายเจอปัญหาจ้างทำ SEO แล้วอันดับไม่เป็นไปตามที่ตกลงและไม่ได้รับการแก้ไขหรือคำอธิบายใดๆ เป็นต้น

ทีมงานได้มีการศึกษาการทำ SEO เริ่มแรกให้บริการเฉพาะลูกค้าร้านค้าออนไลน์ OneClickMarket เพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพคล่อง จึงกำหนดให้ชำระค่าบริการเมื่อทำ SEO ติดหน้าแรก google แล้ว โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลาที่ดูแลอันดับ ซึ่งได้รับความสนใจใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม ทีมงานพบว่าการทำ SEO จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอันกอริทึม รวมทั้งต้องให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพทั้งเว็บไซต์ที่นำมาทำ SEO และ Backlink โดยไม่หยุดที่จะพัฒนารูปแบบการทำ SEO เรื่อยมา

หลายปีที่ผ่านมาทีมงานได้เปิดกว้าง รับทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ธุรกิจหลากหลายแหล่งที่มา โดยยึดหลักเรื่องคุณภาพ และรูปแบบการชำระค่าบริการที่ไม่เป็นภาระกับผู้ประกอบการ ทั้งยังเพิ่มบทบาทเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เว็บไซต์ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าดำเนินต่อไปได้ คุ้มค่ากับการลงทุน จึงไม่แปลกที่ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการทำ SEO กับเราอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1-3 ปี ขึ้นไป

iSEOconsult ทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้บริการ เสมือนท่านมีที่ปรึกษาส่วนตัว